Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van J. van de Geer.