Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van J.H. Verdam.