Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Marcel van de Vendel.