Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van MG C.A.P..