Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Praktijk spec. Manuele Therapie E. Akkerman.